Ingen naturgasutvinning i Siljansringen

Bild: Igrene

Bergsstaten har avvisat prospekteringsföretaget Igrenes ansökan om bearbetningskoncession för utvinning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen.

Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömning och framhåller att prospektering efter naturgas skiljer sig väsentligt från prospektering efter mineraler. Detta har stor betydelse vid bedömning av om fyndigheten är brytvärd.

De krav som uppställs för så kallad malmbevisning för mineraler i minerallagen är svåra att översätta och tillämpa för naturgas, menar Igrene som därför kommer att överklaga beslutet.

Siljansringen, som bildades för cirka377 miljoner år sedan, är det största kända meteoritnedslaget i Europa. Den kraftfulla kollisionen orsakade stora djupgående förkastningar ner till 15-20 kilometer. Meteoritnedslaget bedöms ha påverkat ett område med en diameter av 100-150 kilometer.

Siljansringen har enligt Igrene varit föremål för intensiv forskning eftersom kratrar från meteoritnedslag erbjuder en unik möjlighet att testa hypoteser om oorganiskt ursprung för kolväteföreningar.