LKAB bygger ny deponiväg för 140 miljoner

Foto: NCC

NCC har fått i uppdrag att bygga ny väg till LKAB:s södra deponiområde för tunga fordon. Den asfalterade vägsträckan kommer att bli 3,5 km lång och 14 meter bred, och ska klara av att bära fordon med lastkapacitet upp till 110 ton. I uppdraget ingår även att förbättra befintliga vägar som kommer att få en ökad trafikmängd när andra vägar stängs. Nya rondeller anläggs och korsningar får belysning för att höja säkerheten.

Den separata deponivägen ska skapa en säker drift på LKAB:s område vid hantering av stora mängder utvinningsavfall. Den största delen av verksamhetsavfallet utgörs av bergarter som inte är malm, så kallat sidoberg som sorteras bort från järnmalmen och deponeras på upplag.

–  Den nya vägsträckan som NCC ska bygga gör att deponiavfall kan hanteras och fördelas på ett så hållbart och säkert sätt som möjligt både för förare och miljö, säger Stefan Olsson, produktionschef NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjas omgående och beräknas färdigställas mot slutet av 2022.