Mot strömmen: Australien ger tummen upp för tre kolgruveprojekt

Foto: Marcus Wong Wongm/Wikimedia Commons

Australiens miljöminister har bara den senaste månaden gett tummen upp för planer på att expandera tre kolgruvor i landet, trots den negativa klimatpåverkan kolutvinninging har på klimatet. Det rapporterar branschsajten Mining technology.

Det handlar om en utvidgning av Glencores gruva Mangoola, där termiskt kol bryts, samt utbyggnad av kolgruvorna Whitehaven och Wollongong.

Expansionen av Glencores gruva kommer att förlänga livslängden på gruvan med ytterligare åtta år och gör det möjligt att producera 52 miljoner ton kol.

Australien miljöministern Sussan Ley försvarar projektet i ett uttalande.

–  Gruvan i sig kommer att bidra med cirka 0,00073 procent av de globala utsläppen per år.  Baserat på denna uppskattning så är det osannolikt att [gruvan] kommer att påverka globala utsläpp och klimatförändringar.

Australien är världens största kolexportör. År 2020 var exportvärdet av kol från Australien cirka 54,62 miljarder dollar. Landet har också ännu inte undertecknat några åtaganden om noll koldioxidutsläpp till 2050, vilket lett till kritik mot regeringen för passivitet när det gäller att bekämpa klimatförändringarna.