Lundin Mining gör en av sina största investeringar någonsin

Foto: Lundin Mining

Lundin Mining har gjort ett av sina största köp någonsin genom förvärvet av en aktiemajoritet i den chilenska gruvan Caserones från japanska JX Nippon Mining & Metals. Köpeskillingen: upptill 950 miljoner dollar, motsvarande 9,8 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Caserones är ett dagbrott som producerar 110 000 ton koppar i koncentrat per år och 15 000 ton kopparkatoder, vilket kommer att spä på Lundin Minings exponering mot koppar som 2022 stod för drygt 60 procent av intäkterna.

– När förvärvet av Caserones avslutas lägger vi till ytterligare en långlivad koppargruva av betydande storlek och med betydande tillväxtpotential till vår portfölj, i en region där vi har stor kunskap och erfarenhet, säger vd Peter Rockandel i pressmeddelandet.

Caserones ligger i Anderna på över 4000 meters höjd och cirka 160 kilometer söder Lundin Minings gruva Candelaria i Atacamaöknen.