Boliden inviger hållbarhetspark intill Aitik

Foto: Boliden

I syfte att stärka biologisk mångfald och skapa tillgängliga naturupplevelser för allmänheten har Boliden invigt hållbarhetsparken Sarkanenä intill Aitik-gruvan. Ambitionen är att fler hållbarhetsparker ska etableras i anslutning till aktiva eller nedlagda verksamheter, skriver Boliden i ett pressmeddelande.

– Gruvor har ofrånkomligen en påverkan på miljön och närsamhället där brytningen sker. Genom att återställa marken eller avsätta annan mark och initiera insatser för att främja biologisk mångfald kan vi emellertid stärka naturvärdena totalt sett och bidra till långsiktiga lösningar både för oss och andra, säger Åsa Jackson, direktör People & Sustainability, Boliden.

Bolidens hållbarhetsparker är områden inom företagets markinnehav bestående av skogsmark, nedlagd verksamhet eller mark i anslutning till aktiv verksamhet som kan öppnas för allmänheten. Hållbarhetsparkerna ska enligt Boliden utgå från platsens förutsättningar och ska visa på platsens historia och Bolidens delaktighet, både historiskt, idag och i framtiden.

Vid samtliga parker kommer en väderskyddad samlingsplats finnas tillgänglig liksom naturupplevelser i form av bland annat stigar, lekfulla inslag och något att lära sig om biologisk mångfald.

Sarkanenä Hållbarhetspark är belägen cirka 10 km söder om Gällivare längs vägen mot Nattavaara och inkluderar bland annat en vandringsslinga på ca 2 km med en upplevelsestig.