Sista rapporten i ”Atlas över Sveriges bergslag” presenteras på symposium

Bild: Jernkontoret

Den 12 oktober anordnar Gruvrådet symposiet ”Atlas över Sveriges bergslag” i Falu Gruva. Det handlar om rapporten ”Kopparbergslagen” – den 23:e och sista rapporten som tagits fram inom Jernkontorets bergshistoriska forskningsprojekt Atlas över Sveriges bergslag, som har till syfte att kartlägga bergshistoriska lämningar från medeltiden.

Jernkontorets bergshistoriska forskningsprojekt Atlas över Sveriges bergslag är en kartläggning av 23 områden med bergshistoriska lämningar som har ett medeltida ursprung. Den första områdesrapporten gavs ut 1994 och i slutet av 2022 publicerades 23:e rapporten, Kopparbergslagen.

Rapporten Kopparbergslagen består av tre häften om totalt 594 sidor. Den innehåller en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i socknarna Aspeboda, Stora Kopparberg, Stora Tuna, Sundborn, Torsång och Vika samt Falu stad, med en översiktlig redovisning av Borlänge stad. Rapporten utkom i slutet av 2022.

På symposiet kommer sex föreläsare berätta om Kopparbergslagen och projektet Atlas över Sveriges bergslag. Bland annat föreläser de tre författarna till rapporten Kopparbegslagen.

Följande bergslagsområden har kartlagts och publiceras:

 • Norbergs bergslag (1994)
 • Tuna bergslag (1995)
 • Tabergs bergslag (1996)
 • Utö bergslagsområde (1996)
 • Skinnskattebergs bergslag (1997)
 • Lerbäcks bergslag (1998)
 • Lekebergslagen (1999)
 • Nedre Bergslagen i Dalarna (1999)
 • Östra Silvberget (1999)
 • Bispbergs bergslag (2000)
 • Västerbergslagen (2000)
 • Gästrikeberg (2001)
 • Noraskogs bergslag (2001)
 • Bergsbruket i Gryts, Gåsinge-Dillnäs och Åkers socknar (2002)
 • Dannemora bergsbruksområde (2002)
 • Värmlandsberg (2003)
 • Linde bergslag (2003)
 • Salberget (2003)
 • Hällestads bergslag (2005)
 • Godegårds bergslag (2010)
 • Vånga och Risinge bergslag (2011)
 • Åtvids bergslag (2017)
 • Kopparbergslagen (2022)