Svemin välkomnar ny lagstiftning om kritiska råvaror

Foto: Svemin

Nu har den nya europeiska lagstiftningen kring kritiska råvaror,  Critical Raw Materials Act, (CRMA), klubbats igenom. Det skedde genom att EU-parlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen förhandlade fram en kompromiss. Syftet är att säkra EU:s försörjning av 34 kritiska, varav 17 strategiska råmaterial, och minska importberoendet framför allt från Kina. Man sätter bland annat mål om att 10 procent av de strategiska råmaterialen ska brytas i gruvor inom EU senast år 2030.

Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, välkomnar överenskommelsen.

– Den här överenskommelsen betonar dessutom vikten av effektiva processer för tillståndsgivning. Men det borde givetvis gälla för alla projekt och inte bara de strategiska, säger Maria Sunér, vd för Svemin i ett pressmeddelande.

– En viktig signal som visar att man på politisk nivå prioriterar tryggad tillgång till råmaterial, och att man på allvar vill minska Europas importberoende, fortsätter hon.

Hon ser stora konsekvenser för den svenska gruv- och mineralnäringen

– Sverige är EU:s främsta gruvnation och när Bryssel nu landar konkreta målsättningar blir det tydligt att man menar allvar med att vi behöver mer gruvor i Europa. Den här överenskommelsen betonar dessutom vikten av effektiva processer för tillståndsgivning. Detta borde givetvis gälla för alla projekt och inte bara de strategiska, säger Maria Sunér.