Epiroc diversifierar sin finansiering med euro-denominerade obligationer

Foto: Epiroc

Epiroc har emitterat sina första euro-denominerade obligationer, med målet att diversifiera bolagets finansiering.

Epiroc emitterade häromdagen en obligation om 500 miljoner euro. Löptiden är på 7 år och kupongräntan blev 3,625 procent.

Obligationerna kommer att vara listade på Euronext Dublin.

Medlen kommer att användas för allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv, skriver Epiroc i ett pressmeddelande.

– Trots att det är första gången vi emitterar i den europeiska obligationsmarknaden hade vi ett mycket starkt intresse och lyckades avsluta transaktionen på kort tid och med förmånliga villkor, säger Håkan Folin, Epirocs ekonomi- och finansdirektör.  

Citi, Deutsche Bank, Nordea och SEB ledde gemensamt transaktionen.