Critical Metals förvärvar en av världens största REE-projekt på Grönland

Qaqortoq. Fyndigheten ligger på Grönlands  sydspets. Foto: Kim Hansen/Wikimedia Commons

Amerikanska Critical Metals har i förvärvat en kontrollerande andel i Tanbreez-projektet genom ett bindande avtal med företaget Rimbal.

Tanbreez-projektet, som har en uppskattad resurs på 4,7 miljarder ton, är en av de största fyndigheterna av sällsynta jordartsmetallerna i världen.

I en kommentar till affären säger Critical Metals vd och styrelseordförande Tony Sage: "Tanbreez är en banbrytande gruva för sällsynta jordartsmetaller för västvärlden och ett avgörande steg mot att positionera Critical Metals Corp som de största leverantörerna av kritiska mineraler med en diversifierad portfölj som spänner över flera geografiska områden.

Projektet innehåller över 27 procent tunga sällsynta jordartsmetaller, vilka enligt experter är mer värdefulla än lätta sällsynta jordartsmetaller.