Resursnationalism bäddar för kärvare tider för gruvbolag

Colombia är ett av länderna där resursnationalism är på frammarsch enligt en ny rapport. Karta: Wikimedia Commons

Resursnationalism är en trend på frammarsch. Riskkonsultföretaget Verisk Maplecroft noterar i en rapport att resursnationalism ökat i mer än 30 länder under det senaste året och mer än hälften av dessa är nyckelproducenter av mineraler och kolväten (olja och naturgas till exempel).

Resursnationalism innebär att länderna strävar efter att ta större egen kontroll över sina naturresurser eller att säkerställa så att högre vinster från naturresurserna tillfaller dem. Bland länderna där resursnationalism är en uppåtstigande trend märks Ghana, Mali, Colombia, Chile och Kanada, samtliga länder där råvaruexport har stor betydelse för ekonomin.

En ny supercykel med höga råvarupriser tenderar att bara stärka resursnationalismen, enligt Verisk Maplecroft.