Sandvik förvärvar polskt verkstadsföretag

Foto: Fanar

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det polska bolaget Fabryka Narzędzi FANAR S.A. (Fanar), en tillverkare av runda verktyg. Verksamheten kommer att rapporteras i Seco, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

− Vi fortsätter att exekvera på vår tillväxtstrategi och detta förvärv är ytterligare ett steg för att stärka vårt erbjudande inom runda verktyg, säger Stefan Widing VD och koncernchef för Sandvik, i ett pressmeddelande.

Förvärvet ska förbättra Secos produkterbjudande inom tappar och applikationer inom gängning, och stärka närvaron i Polen och den växande marknaden för runda verktyg.

Fanar, som bildades 1966, har huvudkontor utanför Warzawa och 230 anställda. Under 2020 hade Fanar intäkter om cirka 175 miljoner kronor.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts. Transaktionen förutsätter godkännande av berörda myndigheter.