Stora mängder litium hittade i geotermiskt vatten  

Geotermiskt kraftverk på Island. Foto: Wikimedia Commons

Förutom att ge värme och el kan en del geotermiskt vatten generera extra kassaflöde genom att det innehåller stora mängder sällsynta jordartsmineraler, beroende på lokal geologi.  Det skriver företaget energiteknikbolaget Net Trading Group NTG AB.

Deras dotterbolag Rock Energy sägs kunna utvinna litium ur geotermiskt vatten. ”Om vattnet innehåller de relevanta sällsynta jordartsmineralerna används värmen för att driva litiumutvinningsprocessen, och överskottsel matas ut i elnätet”, skriver Net Trading Group NTG AB i ett pressmeddelande.

NTG poängterar att geotermiskt litium har avsevärt lägre miljöpåverkan både i fråga om koldioxidutsläpp och påverkan på vatten och mark än litium som utvinns med traditionella metoder.

– Alla de rena tekniker vi behöver för att bekämpa klimatförändringarna, som vindkraftverk, solpaneler och batterier, är samtliga mycket mineralintensiva. Vi måste se till att vi utvinner dessa material så ansvarsfullt som möjligt. Annars är det inte ens motiverat att utveckla de nya teknikerna. Koldioxidfritt litium kan bli ett kraftfullt exempel på ett mineral som krävs för hållbar energi, och som utvinns på ett hållbart sätt, säger Lars Christian Beitnes, vd för NET Trading Group NTG AB.