EU slopar oväntat tullar på dumpat kinesiskt aluminium

Foto: European Aluminium Association

EU beslutade i april i år att införa preliminära tullar på kinesiskt aluminium efter att en utredning kommit fram till att Kina svämmar över EU med billigt aluminium.

Det beslutades att tullarna skulle ligga på mellan 19,3 och 46,7 procent, beroende på produkten, och införas i oktober. Normalt löper sådana tullar under en period av fem år, enligt branschsajten Aluminium Insider.

Nu har EU-kommissionen efter påtryckningar från tre aktörer, varav två importörer, beslutat att häva de föreslagna tullarna under en period av nio månader.

Bransch- och handelsorganisationen European Aluminium Association rasar mot beslutet.

”Hur kan europeiska industrier lita på nödvändigt akuta handelsåtgärder när översvämningsportarna för koldioxiddryga, dumpade kinesiska produkter står vidöppna?” frågar sig organisationen.