”Platina - ädelmetallernas ädelmetall”

Tabell: Cirka 70 procent av världens ekonomiskt utvinningsbara fynd av platina finns i en enda region, Sydafrika. Ytterligare 15 procent kommer från Ryssland. Och resterande 15 procent, härstammar från andra platser runt om i världen. Källa: British Geological Survey

Under rubriken ”att investera i de ädla metallernas mest värdefulla metall”, skriver den amerikanske krönikören Luke Burgess i tidningen The Energy & Capital, att det finns en tydlig och väletablerad hierarki bland metaller.

Och det gäller inte bara rangordningen i samband med medaljutdelningar vid olympiska spel.

Hierarkin är, enligt Burgess, ett uttryck för verkliga och uppfattade värden som är förknippade med var och en av metallerna, inklusive deras kemiska egenskaper, sällsynthet och skönhet.

- Silver anses vara mer värdefull än brons, och guld anses vara mer värdefullt än både silver och brons, av alla skäl som anges ovan, skriver Burgess och tillägger:

- Bland alla metaller finns det en som allmänt anses vara den mest värdefulla, nämligen platina.

Platina kan enligt honom ersätta olja, kol och naturgas inom de närmaste 10 åren

- I slutet av förra året upptäckte ett team av arméforskare hemligheten till denna "oändligt rena energi", berättar Burgess.

Platina är, skriver Burgess, billigare än olja, kol och naturgas (NG) och därmed också effektivare än sol, vind, jordvärme eller någon annan förnybar energiform.

Enligt honom investerar företag som Apple, Amazon, Google och Facebook redan miljarder dollar i platina, som kan lätt bli den dominerande bränslekällan på planeten inom mindre än på ett decennium.

Som ett exempel använder Burgess ett litet företag, som investerar fyra dollar i denna energirevolution, och som kan räkna med en vinstutdelning på 1587 procent.

Sponsrade evenemang och TV- program kommer ofta att fastslå sponsringsnivåer när det gäller ädla metaller. Och därför finns det ofta "platinsponsorer", ett begrepp som står för de största bidragsgivarna.

På samma sätt har många kreditkortsföretag och klubbmedlemskap ett "guldkort" och ett "platinkort", där de senare normalt har större fördelar.

- Platina anses vara ädelmetallen nummer ett på grund av dess kemiska egenskaper och sällsynthet i förhållande till guld och andra metaller, förklarar Burgess.

Liksom guld är även platina väldigt resistent mot många olika typer av korrosion. Det gör metallen till ett bra alternativ för förmögenhetsförvaring och därmed till en monetär tillgång. Platina anses emellertid vara mycket sällsyntare än guldet.

- Enligt de flesta källor finns det överflöd av platina i jordskorpan. Det eventuella överflödet av en metall spelar dock ingen roll om vi inte kan utvinna den ekonomiskt, skriver Burgess.

Enligt National Ocean Service innehåller världens oceaner 20 miljoner pund guld kringgärdat av normalt havsvatten. Vid $ 1,300 per uns (28 gr.), är denna mängd guld värd nästan 380 miljarder dollar.

- Problemet är att guldet distribueras över hela världen. Det är inte koncentrerat på ett ställe, vilket gör gruvguld från havsvatten helt oekonomiskt med nuvarande teknik, åtminstone så länge det är värt 1300 dollar per uns, skriver Burgess.

Cirka 70 procent av världens ekonomiskt utvinningsbara fynd av platina finns däremot i en enda region, Sydafrika.

Ytterligare 15 procent kommer från Ryssland. Och resterande 15 procent, härstammar från andra platser runt om i världen.

Det resulterar i mycket lägre totalproduktion än vad som är fallet med guld, silver eller de flesta andra metaller.

Cirka 3300 ton guld utvinns globalt varje år, jämfört med de marginella 250 ton platina, som bryts varje år.

Platina har en del mycket speciella katalytiska egenskaper. Platina kan absorbera stora mängder vätgas. På ett speciellt sätt reducerar platina väte på samma sätt som en svamp suger upp vatten.

Och detta gör platina det till ett viktigt material för bearbetning av avgaser från fossila bränsleförbränningsmotorer.

Det är en så viktig metall när det gäller att behandla avgaser, att större delen av världens platinaproduktion hamnar i katalytiska redskap, som omvandlar giftig gas (kolmonoxid och oförbrända kolväten) till mindre skadliga biprodukter (koldioxid och vatten).

Det har lett till att den katalytiska marknaden är utan tvekan den viktigaste drivkraften för platinamarknaden, skriver Burgess.

När biltillverkare vill bygga katalysatorer kan de använda platina eller dess kemiskt liknande kusin, palladium, som huvudsakligt katalysatormaterial.

Med andra ord kan platina och palladium ersättas med varandra. Det betyder att biltillverkarna helst väljer att använda de billigaste av dessa två.

- Om platina är billigare än palladium, köper tillverkare platina för sina katalysatorer. Ibland kan den billigare metallen bli den dyrare och tvärtom. Och det är precis vad som brukar hända, skriver Burgess.

I slutändan blir efterfrågan på billigare metall så hög att den billigare metallen inte längre är billigare. När detta händer, byter katalysatortillverkaren relativt snabb till den andra metallen.

Platina och palladium har bytt plats flera gånger som världens dyraste ädelmetall under de senaste åren. Just nu ligger palladium på högsätet. Och det gör det till ett attraktivt mål för värdeinvesterare, speciellt inom energisektorn.

- Trots ökningen av batterielektriska fordon och annan teknik som bränsleceller, förblir transportsektorn en del av den fossila bränsleindustrin under de närmaste årtiondena.

- Samtidigt blir regleringarna om utsläpp strängare runt om i världen, vilket innebär att efterfrågan på lösningar för utveckling av renare teknologier för transport blir högre än någonsin, skriver Burgess.

Investeringar i platina är nästan lika dyrt som att investera i palladium. Investeringsalternativ är begränsade och likviditet kan bli ett problem.

Investering i platina är något lättare och billigare, men bara marginellt billigare än vad gäller palladium.

Luke Burgess krönika har förkortats något