Australiskt bolag planerar utvinning av vanadin i Jämtland

Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons

I Häggån söder om Östersund finns en metallfyndighet med bland annat uran och så kallat ”innovationskritiska” mineraler som vanadin. Sådana behövs i till exempel elbilars batterier och efterfrågan på dem ökar starkt. På ett år har efterfrågan på just vanadin ökat med 400 procent, enligt DI. Och i området runt Häggån ska en av världens största koncentrerade fyndigheter finnas.

Australiska Aura Energy hoppas vara i gång med storskalig gruvbrytning i Häggån om tre-fem år, berättar företagets vd för DI. Samtidigt tittar företaget på möjligheten att köpa upp en tillverkare av vanadin redox-batterier och starta upp batteritillverkning i Sverige.

Företaget planerar att investera 5,9 miljarder kronor i fyndigheten, enligt DI.