Ovako investerar i Hofors

Foto: Ovako

Ovako investerar 7,5 miljoner kronor i Hofors för att utveckla anläggningens kapacitet och möjligheter att möta energisektorns behov, särskilt inom vindkraft. Framöver kommer Ovako att kunna producera göt på upp till 20 ton, vilket kan jämföras med den nuvarande storleken på 4,2 ton.

Större göten kommer att krävas för att skapa de stora kullagerringar som vindkraftsindustrin kräver. Även skänkhanteringen kommer att förbättras, värmningskapaciteten kommer ökas samt en ny gjutplats kommer byggas.