Klartecken för gruva i Pajala

Foto: Northland Resources

Regeringen har beslutat att bifalla Pajala kommun i frågan om detaljplanen för Tapuli gruva. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av upplag, ett anrikningsverk och andra byggnader inom planområdet.

För att underlätta framtida förändringar i gruvverksamheten innebär planen även att befintliga byggnader kan byggas ut utan att bygglov krävs.

Pajala kommun beslutade 2010 att anta detaljplanen för Tapuli gruva. Länsstyrelsen i Norrbottens län upphävde beslutet att anta detaljplanen, och kommunen överklagade då till regeringen.

Regeringen har nu bifallit kommunens överklagande och upphävt länsstyrelsens beslut. Skälet är att länsstyrelsen inte visat att planen medför olägenheter för närboendes hälsa och säkerhet. Regeringsbeslutet innebär därmed att detaljplanen nu kan genomföras.

– Det här är ett viktigt beslut, både för Pajala kommun och för hela Norrbotten. I och med dagens beslut kan gruvan utvecklas till en fullskalig verksamhet, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Malmbrytningen i gruvan beräknas pågå till år 2025 med sammanlagt cirka 100 miljoner ton.