Regeringen presenterar NordMin

Foto: Northland Resources

När regeringen presenterar prioriteringar för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013 hamnar gruvnäringen i fokus. Det samnordiska gruvprojektet som regeringen nu har lanserat får namnet NordMin. Förhoppningen är att man ska bidra till en trefaldigad ökning av Sveriges gruvproduktion till år 2025 och skapa upp mot 50 000 jobb.

- Gruvnäringen är på frammarsch och bidrar med många jobb i Sverige liksom i Norden. Men förutsättningarna måste bli ännu bättre och därför ska NordMin bidra till att öka gruvnäringens konkurrenskraft och hållbarhet, säger Ewa Björling, handelsminister och nordisk samarbetsminister, i ett pressmeddelande.