Robotar till svårtillgängliga fyndigheter

Foto: Robominers

En modulär, människoiiknande robot ska undersöka underjordiska mineraltillgångar som är så små eller svårtillgängliga att de är nästintill omöjliga att nå med traditionella metoder. Projektet heter Robominers och finansieras av EU:s s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Projektet leds av Center for Automation and Robotics (CAR) vid Universidad Politécnica de Madrid (UPM) och det spanska nationella forskningsrådet och genomförs av ett konsortium bestående av 14 partners från 11 europeiska länder.

Under projekttiden ska konsortiet bygga en fullt funktionell, modulär prototyp med ”bioinspirerad” design. Prototypen ska kunna navigera och och bryta mineral i översvämmad underjordisk miljö.