Laddstationer storförbrukare av koppar

Foto: John Marino/Wikimedia Commons

Det är väl känt att det går åt betydligt mer koppar till att tillverka bilar än bensindrivna dito – fyra gånger så mycket närmare bestämt. Men kortsiktigt kommer inte den ökade efterfrågan direkt från bilindustrin utan från alla de laddstationer och tillhörande infrastruktur som krävs för att hålla elbilarna rullande, visar en ny studie från det skotska konsultföretaget Wood Mackenzie.

Fram till 2030 kommer det att behövas 20 miljoner laddstationer, som kommer att förbruka 250 procent mer koppar än 2019.

Ekosystemet för laddsinfrastruktur för elfordon är mycket komplicerat, konstaterar stuiden, och de flesta projekt kräver starka offentligt-privata partnerskap för att implementera nödvändig infrastruktur.

Idag är mindre än 1 procent av världens fordon eldrivna, men år 2030 förväntas de utgöra cirka 11 procent av nybilsförsäljningen. Mängden koppar ökar med fordonets storlek. Till exempel använder en helelektrisk buss mellan 11 och 16 gånger mer koppar än en personbil.