Koboltförsörjningen hotas av de låga priserna

Foto: Alchemist-Hp/Wikimedia Commons

Koboltprisets svårförklarliga kräftgång riskerar att leda till att tillgången på den efterfrågade metallen stryps. Den varningen kommer från koppar och koboltproducenten Eurasian Resources Group (ERG) som menar att om priserna ligger kvar på samma låga nivå som idag kan upptill 30 procent av utbudet försvinna redan 2020.

Priserna på kobolt, som är ett viktigt råmaterial i litiumjonbatterier, nådde sin högsta nivå i början av 2018, men har sedan dess sjunkit. I augusti har priserna gått upp något igen, vilket många tillskrivit stängningen av världens största koboltgruva, Mutanda i Kongo-Kinshasa. Stängningen föranleddes av en ny ”gruvfientlig” lagstiftning som bland annat höjt skatterna rejält för gruvbolag. Men enligt ERG:s vd Benedikt Sobotka var tecken på en återhämtning av koboltpriserna tydliga redan i mitten av juli. Redan då började metallpriser i Kina stiga på grund av ökade gruvkostnader.

Få tror längre att det kommer att råda överutbud på koboltmarknaden i början 2020-talet, vilket var vad analytiker förutspådde för inte länge sedan.

Och för att inte utbudet ska krympa ännu mer krävs högre koboltpriser.

– På lång sikt behöver priset vara 20 dollar eller mer för att locka välbehövligt kapital till branschen, säger Benedikt Sobotka till INN Resource.