Ny styrelseordförande i Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals vd Roberto Garcia. Foto: Eurobattery Minerals

Martin Boldt-Christmas blir ny styrelseordförande i Eurobattery Minerals AB.  Bolagets nuvarande styrelseordförande Claes Lindqvist har av personliga skäl begärt att avgå. Martin har över 20 års erfarenhet av den globala finansmarknaden genom ledande befattningar hos UBS Warburg och Credit Suisse. Efter 12 år i Hongkong är han nu baserad i Stockholm.

– Vi ser fram emot att arbete med Martin i hans nya roll. Samtidigt vill vi tacka Claes Lindqvist för hans insats de senaste åren som styrelseordförande. Under hans ledning har den stabila grund som bolaget nu vilar på byggts. Förutom att ha drivit styrelsens arbete har Claes även varit drivande i att utveckla bolagets strategi inom batterimineraler, säger Eurobattery Minerals vd Roberto Garcia.

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på batterimineraler så som nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamheten bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har idag en fullvärdig gruvlicens och åtta undersökningstillstånd. Huvudkontoret ligger i Stockholm.