Resursnationalism på frammarsch

Foto: Thomas Hirsch/Wikimedia Commons

Indonesiens beslut att införa ett totalt exportförbud på rånickel – två år tidigare än planerat – ses av analytiker som en växande trend mot ökad naturresursnationalism i tillväxtländer. Orsaken till exportförbudet är att Indonesien vill bearbeta råvaran i ett tiotal smältverk som nu är under uppbyggnad. Men inte heller låghaltig nickelmalm får exporteras eftersom man i den ser möjligheten att utvinna kobolt och litium.

Nickelproducenter i Indonesien har fram till årsskiftet exportera sina nickelprodukter.

Samma trend mot ökad statlig kontroll över naturresurser kan konstateras i flera tillväxtländer, men enligt Bloomberg News går Indonesien går i bräschen för utvecklingen, som även som nämnts handlar om att säkra att vidareförädling av råvarorna sker på hemmaplan.