Trump vill väcka nytt liv i urangruvor

I närheten av Grand Canyon finns stora uranreserver. Foto: Wikimedia Commons

Vita huset överväger möjligheten att tvinga amerikanska regeringen att köpa upp uran för inhemskt behov direkt från amerikanska uranproducenter, som ett sätt att väcka nytt liv åt en gruvindustri på fallrepet.

På begäran av kärnkraftsindustrin har president Donald Trump tillsatt en arbetsgrupp som ska studera om det är möjligt att tillämpa en lag från kalla kriget, Defense Production Act, som ursprungligen kom till för att stödja amerikansk stålindustri, för uranbrytning. Tanken är att man genom lagen ska tvinga regeringen att köpa amerikansk uran för att fylla på sina lager.

Trump gav tidigare i år tummen ner åt handelsdepartementets förslag att införa kvoter på uranimport med hänvisning till en handelslag kring den nationella säkerheten, på liknande sätt som skett vid införandet av tullar på stål. I stället tycker Trump att det behövs en mer grundlig analys och efterlyser andra alternativ.

Källa: Bloomberg News