”Ny lagstiftning krävs för utvinning ur alunskiffer”

Alunskiffer. Foto: Ekko/Wikimedia Commons

Metallutvinning ur alunskiffer har aktualiserats av företaget Scandivanadiums omstridda planer på att utvinna vanadin på Österlen. Men lakning ur skiffer leder till stora reaktiva och lakbara restvolymer för lång tid framöver. Därför borde strängare krav ställas på processen. Det menar tre professorer vid Kungliga Vetenskapsakademien, Barbara Wohlfarth, Svante Björck och Bert Allard, som i en debattartikel som publicerats av Ny Teknik framhåller att skiffer en komplex råvara som inte kan likställas med traditionella malmer.

”Ett självklart krav i lagstiftningen borde vara att gruvföretag som vill utvinna metaller ur skiffer måste redovisa processkedjan i detalj. Dokumenterade erfarenheter från tester eller tillämpningar i teknisk skala ska vara tillgängliga och klara att vetenskapligt utvärderas av oberoende sakkunniga” skriver de.

De påpekar också att det finns ett demokratiproblem med nuvarande minerallagstiftning: ”Att ett litet bolag som Scandi Vanadium kunde muta in 22 000 hektar jordbruks- och skogsarealer i Skåne med flera hundra berörda markägare visar på det demokratiunderskott som nuvarande minerallagstiftning leder till”.