Svemin lanserar färdplanen ”Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige”

Svemin har tagit fram en kompetensfärdplan som lyfter fram vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att säkerställa framtiden för gruv- och stålnationen Sverige.

Lanseringen kommer att ske på ett frukostseminarium hos Jernkontoret i Stockholm onsdagen den 25 september.

Medverkar på lanseringen gör bland andra Matilda Ernkrans(S), minister för högre utbildning och forskning och Kristina Axén Olin, riksdagsledamot (M).