Guldets värde står i omvänd proportion till dollarns

Finansmarknaderna är som bekant dollarbaserade. Av tradition har den amerikanska valutan tillhandahållit ett stabilt värde, likvididet och en viss säkerhet knuten till den amerikanska centralbankens oberoende. Men dollarns neutralitet hotas nu av president Donald Trumps handelskrigspolitik, vilket förklarar varför guldet ökat så mycket i värde.

Det menar råvaruexperten Didier Julienne som i den franska tidningen Le Monde skriver att guldets huvudsakliga kvalitet är den som dollarn håller på att förlora: sitt oberoende. Guld är, menar han med en elegant formulering, den civiliserade reliken från en ekonomi som blivit barbarisk. Han tror att en ny monetär ordning kommer att ta över dollarns plats och ser tre alternativ framför sig: virtuella valutor, guld och/eller en valutakorg av olika valutor.

När nu vissa centralbanker ersätter dollarn med guld i sina reserver gör de det för att guld inte är någons skuld och att dess ränta inte fastställs av ett land utan av skillnaden i pris mellan kontantmarknaden och terminsmarknaden.

Guldmarknaden är visserligen skuldfri, men jämfört med de dollarbaserade finansmarknaderna är den otillräcklig i dag både när det gäller omfattning och likviditet. Om guld skulle ta över dollarns roll måste priset på guld och/eller dess produktion mångdubblas. Enligt Julienne har beräkningar gjorts som visar att guldpriset då skulle pendla mellan 10 000 och 25 000 dollar per uns, alltså 7 till 17 gånger mer än dagens pris.