Internationellt utbyte om gruvor och miljö i Malå

Foto: LTU

I dag måndagen den 16 september startar den tredje omgången av SGUs internationella utbildning ”Hantering av vatten och avfall från gruvor” i Malå, den här gången med 26 deltagare från Zambia, Etiopien, Tanzania och Kenya.

 

Under utbildningen arbetar myndighetspersoner från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien under en treveckorsperiod i Malå för att bättre förstå och hantera gruvrelaterade miljöfrågor. Utbildningen utgår från internationella miljömål, Agenda 2030, och svenskt arbete för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. När utbildningen i Malå är avslutad genomför deltagarna tio månaders projektarbeten i sina hemländer med utgångspunkt från utbytet i Malå.

 

- Malå och de många gruvorna i Skellefteåfältet är en perfekt plats för utbytet, här finns både bra och dåliga exempel att lära av, säger Mattias Fackel, statsgeolog på SGU, i ett pressmeddelande.

 

Höstens deltagare blir den tredje kullen som deltar i utbildningen ”Hantering av vatten och avfall från gruvor”, formellt kallad International Training Programme 308, sedan starten hösten 2018. Programmet omfattar sammanlagt tio utbildningstillfällen i Malå med tjugofem deltagare per omgång fram till 2024.

 

Utbildningarna är ett sätt att öka kunskapen om gruvor och miljö i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring, i första hand i Afrika. Programmet arrangeras av SGU i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket, och finansieras av Sida.