Sandvik med i 2019 Dow Jones Sustainability Index

Foto: Sandvik

Sandvik har ännu en gång tagits med i hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. Det är ett globalt hållbarhetsindex där endast 10 procent av de mest hållbara företagen i respektive bransch inkluderas.

– Sandviks inkluderande är ett resultat av det fantastiska arbete som görs i vår organisation för att göra hållbarhet till en naturlig del av vår affär, gällande miljö såväl som sociala och ekonomiska aspekter. Det leder till ökad produktivitet, säkerhet och effektivitet hos våra kunder, samtidigt som påverkan på miljön minskar, säger Ulrika Wedberg, chef för hållbara affärer på Sandvik, i ett pressmeddelande.

– I år har vi introducerat fyra hållbarhetsmål för 2030 för att ytterligare integrera hållbarhet i vår verksamhet. Målen är kopplade till ett cirkulärt samhälle, reducerat koldioxidutsläpp, inga skadade personer och fair play.