Silvergruvans utsläpp högre än miljötillståndet tillåter

Karta: Sotkamo Silver

Sotkamo Silver har meddelat myndigheter i Finland att utsläppen av flera farliga ämnen från Silvergruvan kommer att överstiga miljötillståndet. Man kommer sannolikt också att bryta 100 000 ton mer malm än tillståndet anger,

I meddelandet informerar företaget om estimerat brytningstonnage och utsläpp för kalenderåret 2019 och förväntad avvikelse från tillståndet och inverkan på miljön.

Svavelhalten i anrikningssanden beräknas vara högre än tillståndet tillåter under uppstartsåret på grund av gradvis start av produktionslinjerna och optimering av flotationsprocessen.

De beräknade kväveutsläppen från gruvan för 2019 förväntas vara cirka 8 000 kg, då den totala tillåtna belastningsgränsen enligt tillståndet är 6 500 kg. Enligt vattensystemmodellering som genomförts inom ramen för MBK (2017–2018) är en årlig belastning på 15 000 kg acceptabel för de mottagande vatten- och sjöområdena. Företaget har lämnat in en ansökan om miljötillstånd i december 2018 där utsläppen har presenterats till den nivå som beräknats i MKB-förfarandet.

Baserat på företagets meddelanden har NTM-centralen i Kajanaland gett en uppmaning till företaget att i ovannämnda frågor få verksamheten i linje med medmiljötillståndet. Företaget rapporterar om korrigerande åtgärder som vidtas till myndigheten.  NMT-centralen ser att företaget i detta skede har lämnat tillräcklig utredning om risker som avvikelserna kan ha på miljön.

– De avvikelser som rapporterats av oss har skett under uppstartsperioden och de förväntade effekterna har rapporterats till myndigheterna. Vi har vidtagit åtgärder för att åtgärda detta, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver.