Nätverk för stålindustrin besökte LTU

Foto: LTU

Det världsledande nätverket inom stålindustrin, Association for Iron and Steel Technology (AIST) besökte Luleå tekniska universitet för att ta del av universitets stålforskning.

Med 17 500 medlemmar i över 70 länder syftar nätverket till att främja hållbar teknologisk utveckling i världen, inom järn- och stålproduktion, bearbetning och användning.

– Medlemmarna från AIST var mycket nöjda med studiebesöket och den inblick de fick i den stål-relaterade forskning som pågår på Luleå tekniska universitet. De experimentella forskningsresurserna och vårt nära samarbetet med industrin var något som intresserade gruppen, säger Jens Hardell, biträdande professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Fokus vid besöket på Luleå tekniska universitet, var Institutionen för teknikvetenskap och matematik och Centrum för högpresterande stål (CHS) , som bedriver omfattande forskning i nära samarbete med industrin.  

– Den experimentella profilen inom institutionen, med ett stort antal unika testutrustningar för materialkarakterisering vid extrema förhållanden, i kombination med avancerad modellering och simulering av både material och processer ger oss en unik position att tackla alla steg i en värdekedja från råmaterial till färdig produkt, säger Jens Hardell.