Vinstfest för LKAB

Foto: sgred/Wikimedia Commons

LKAB:s rörelseresultat landade på drygt 3,1 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Det är en ökning från kring 2,5 miljarder under samma kvartal i fjol, drivet av högre järnmalmspriser och starkare dollar. Det skriver DI

Lägre försäljning har dock bidragit negativt och under kvartalet påverkades även resultatet negativt av ökade kostnader för avsättning till samhällsomvandling.

Smolk i glädjebägaren är också stålbolagens pressade marginaler.

"Pressade marginaler hos stålproducenterna i kombination med höga järnmalmspriser bidrar till ett marknadsklimat med en dämpad efterfrågan på framförallt högförädlade järnmalmsprodukter, skriver LKAB:s vd Jan Moström i ett pressmeddelande.

Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs.