Ryssland vinnare på prisrallyt på palladium

Foto: Chemical Elements/Wikimedia Commons

Palladium betingar i dag ett högre pris per uns en guld, trots att guldpriset också ökat dramatiskt och guld anses vara en tillflyktsinvestering i tider av ekonomisk osäkerhet. Förklaringen bakom prisökningen är att palladium bara finns i ett fåtal länder och biltillverkare efterfrågar metallen för sina katalysatorer.

Den största ryska producenten av palladium, Nornickel, har haft en sensationell vinstökning de senaste åren tack vare palladiumruschen.

2019 ökade företaget sin nettovinst med 80 procent under första halvåret och har till och med rampat upp produktionen med sex procent, till synes obekymrad av att det ökade utbudet ska trigga igång ett prisfall.

Efter Ryssland är den andra största producenten Sydafrika.

Det finns få alternativ till palladium för tillverkning av bensinmotorers katalysatorer, men metallen efterfrågas även inom den kemiska och elektronikindustrin.