Fem nya mineraler på EU:s kritiska lista

Arsenik. Foto: Rob Lavinsky/Wikimedia Commons

Sedan 2011 har EU en lista över mineraler och andra grundämnen som bedöms vara av kritisk betydelse för att EU inte ska bli alltför beroende av Kina, som dominerar marknaden för mineraler som används i elbilar och andra högteknologiska applikationer. USA och Japan har liknande listor.

Vart tredje år revideras listan och 2020 är det dags att publicera en uppdaterad lista.

EU-kommissionen överväger nu att utöka listan med fem nya ämnen. Heta kandidater är arsenik, kadmium, väte, strontium och zirkonium. Det har chefen för EU-kommissionens enhet för resurseffektivitet Peter Handley nyligen uppgivit för Reuters.  

Kadmium står med på listan på grund av att ämnet är ett måste i viss batteriteknologi och väte är "avgörande för ’avkolningen’ av EU:s industrier", enligt Handley. Zirkonium efterfrågas av kärnkraftsindustrin, medan strontium har applikationer i magneter. Arsenik slutligen är av kritisk betydelse i halvledare.