Stålindustrier i hela världen överens om att minska överkapacitet

Sexton stålindustriföreningar på fem kontinenter hyllar den överenskommelse som nåtts på mötet Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) i Tokyo förra veckan. Överenskommelsen går ut på att internationellt verka för att minska överkapaciteten av stål.

”Enligt den senaste OECD-informationen finns det 440 miljoner ton överskottskapacitet i världen i dag. De är en ökning med 6,5 procent jämfört med förra året. Regeringar i ståltillverkningsekonomier över hela världen måste fördubbla sina ansträngningar för att ta itu med denna bestående globala överskottskapacitet i stålsektorn, eliminera stödåtgärderna som orsakar den och genomföra starka regler och åtgärder som minskar överskottskapaciteten. Vi uppmanar regeringarna att utan dröjsmål fortsätta arbetet med frågan om överskottskapacitet av stål”, skriver branschföreningarna i ett gemensamt uttalande.