Uddeholm kan ersätta naturgas med biogas

Bild: Uddeholm

Uddeholms smältverk i Hagfors använder naturgas för att smälta skrot och släpper ut 40 000 ton koldioxid om året, främst genom naturgasanvändningen. Anläggningen är därmed Värmland största utsläppare. Men det kan det bli ändring på

Smältverket har fått bidrag från Energimyndigheten för att undersöka om biobaserad syntetisk gas skulle kunna användas i stället för naturgas. Man utreder också om det går att utnyttja el i produktionen i stället för gas och har även projekt för att minska energianvändningen. Det rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.

Enligt Uddeholm gör priset och tillgången det inte realistiskt att driva smältverket enbart med biogas idag.