Landet där hälften av gruvarbetarna är barn

Glimmer. Foto: Kuebi/Wikimedia Commons

Madagaskar är ett av världens fattigaste länder. Här arbetar mer än 10 000 barn i landets många glimmergruvor. Det är hälften av arbetskraften i gruvsektorn, enligt siffror som de icke statliga organisationerna (NGO) Terre des Hommes och  Centre de recherche sur les multinationales tagit fram.

I en ny rapport konstaterar organisationerna att barnen arbetar under mycket ”svåra arbetsvillkor” med att gräva brunnar och tunnlar där de extraherar glimret, arbetsuppgifter de tvingas till tack vare sin ringa storlek. De yngsta får till uppgift att sortera mineralerna. Många av barnen ”utsätts för glimmerdammpartiklar som orsakar hosta och lungsjukdomar".

Madagaskar har seglat upp som en av de största producenterna av glimmer. Merparten av produktionen exporteras till Kina där den används i mobil-, flyg- och bilapplikationer.
”Det är brådskande att internationella företag bryr sig om ursprunget till glimret de använder och att den madagaskiska regeringen [...] åtar sig att upprätthålla barnens rättigheter”, skriver de två NGO:na i sin rapport.