Gränges förvärvar Aluminium Konin för 2,3 miljarder

Gränges VD Johan Menckel. Foto: Gränges

Gränges har ingått ett avtal om att förvärva polska Aluminium Konin för 2,3 miljarder SEK på skuldfri basis (Enterprise Value). Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts.

I ett pressmeddelande skriver Gränges att förvärvet bidrar med en diversifierad produktportfölj samt med nya kapabiliteter och ny kapacitet, vilket möjliggör ett bredare erbjudande av lösningar till framtidens fordonsindustri.

För att finansiera förvärvet tillhandahåller Danske Bank, Nordea Bank och Svenska Handelsbanken en bryggfinansieringsfacilitet om 2,3 miljarder SEK, med en löptid på 18 månader.

Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter.

– Aluminium Konin bidrar med en tekniskt avancerad verksamhet som är strategiskt placerad i Centraleuropa. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och kompletterar vår verksamhet och geografiska närvaro. Tillsammans skapar vi en stark plattform för att optimera produktmixen och för en hållbar lönsam tillväxt, säger Gränges VD Johan Menckel.