SKF stänger fabrik i Mexiko

Foto: Mexiko

SKF konsoliderar tillverkningen av svängkranslager i Nordamerika. Som ett resultat av detta stängs fabriken i Kalos, Mexiko under det fjärde kvartalet, 2019. Kunder kommer fortsättningsvis att försörjas av koncernens övriga svängkranslagerfabriker i Nordamerika, bland annat Monterrey, Mexiko.

 

Omstruktureringskostnader, som påverkar resultatet för det fjärde kvartalet, uppskattas till cirka 40 miljoner kronor.