Epiroc slutför avyttring av fabrik  

Foto: Monark AS

Epiroc AB meddelar att de har har slutfört försäljningen av sin tillverkningsenhet för handhållna borrförbrukningsvaror i Ockelbo.

Epiroc sålde fabriken och dess verksamhet till ett närstående bolag till Monark AS, en tillverkare av bergborrverktyg med säte i Hof, Norge.

Den nya ägaren kommer att fortsätta förse Epiroc med produkter, huvudsakligen stänger för handhållen borrning, som används av anläggnings- och gruvkunder. Enheten var del av Epirocs division Rock Drilling Tools. De cirka 40 medarbetarna på fabriken erbjöds anställning av den nya ägaren.

Försäljningspriset har inte offentliggjorts.