Norrbotten Exploration har ansökt om nytt förbehåll i norra Finland

Foto: Arctic Minerals

Arctic Minerals meddelar att bolaget har identifierat ett nytt område med prospekterings-potential för platinagruppens element (PGE) och kromit i norra Finland.

Koncernens dotterbolag Norrbotten Exploration AB har därför till Tukes, myndigheten för mineralrättigheter i Finland, lämnat en ansökan om ett förbehåll för prospektering, täckande ett område på 8 km2. Området ligger ca 15 km nordost om staden Kemi.

Arctic Minerals identifierade området genom studier av befintlig geofysik och geologi, tillgängliga via GTK (Geologiska forskningscentralen). Bolaget ska nu utföra modellering av geofysisk data för att identifiera möjliga objekt för kärnborrning.

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland.