​Björn Strokirk vinnare av Bergteknikspriset 2019

Björn Strokirk, SBMI (Sveriges Bergmaterialindustri) är årets vinnare av Bergteknikpriset med motiveringen att han med ett enastående engagemang för branschen han företräder bidragit till att driva utvecklingen framåt inom frågor som berör och arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

 

Bergteknikpriset delades ut under Epirocs årliga branschseminarium för beslutsfattare inom berg- och gruvindustrin. I år hade seminariet temat ”Framtidens gruvindustri” där gröna innovationer, hållbarhet och produktivitet stod i fokus.

 

– Björn har ett enastående engagemang för branschen och har jobbat många år med att förbättra och utveckla både arbetsmiljö och säkerhet.Han har på ett föredömligt sätt drivit på den tekniska utvecklingen och tydliggjort detta för medlemsföretagen i SBMI. Det har handlat om allt från arbetsmiljö och ljuddämpning till säker borrning i gamla sprängbottnar, säger Lars Senf, VD Epiroc Sweden.

 

Bergteknikpriset har delats ut årligen sedan 2003 och delas i år ut för 16:e gången. Priset syftar till att uppmärksamma personer som starkt bidragit till kunnande och forskning inom bergteknik.

 

Priset på 100 000 kronor utgörs av två delar. Ena delen är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik. Projekten ska bedrivas på svensk högskola, universitet eller företagsoberoende institution och resultaten ska vara offentliga.

 

Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av vinnaren.