Sotkamo Silver utser ny vd

Foto: Sotkamo Silver

Sotkamo Silvers mångåriga VD Timo Lindborg kommer att gå i pension och till ny VD utses nuvarande ekonomichef, Paul Johnsson. Utnämnandet gäller från den 17 december 2019. En av Johnssons huvudsakliga uppgifter blir att undersöka alternativa platser för Sotkamo Silvers AB:s börsnotering.

Till vice VD i Sotkamo Silver AB från den 17 december 2019, utses Sotkamo Silver Oy:s VD Erkki Kuronen, som också i fortsättningen kommer att vara VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. Han kommer att ansvara för hela koncernens gruvbrytning och produktion.

Till ny ekonomichef för koncernen från den 17 december 2019, utses Mikko Sopanen, som tidigare varit ekonomichef för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy.

Arttu Ohtonen fortsätter som vice VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. Ohtonens huvudansvar är HSEQ chef för Sotkamo Silver Oy.

– Jag har verkligen uppskattat min tid på Sotkamo Silver, och den spännande resa det varit att utveckla en hållbar finsk gruvindustri. Det har varit en ära att arbeta tillsammans med duktiga medarbetare, samarbetspartners, miljömyndigheter och kunder. Vårt gemensamma mål har varit att utveckla finsk och nordisk gruvindustri som en del av vår gemensamma hållbara framtid. Jag fyller 65 i början av nästa år och det är tid för mig att ge stafettpinnen vidare till mina efterträdare. Jag önskar Sotkamo Silver bästa möjliga framgång i framtiden, säger Timo Lindborg, VD, i ett pressmeddelande.

Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.