Uddeholm väljer UTCAS för styrning av stålverket.

Uvån Hagfors Teknologi AB (UHT) har fått en order från Uddeholm på ett nytt stålverkssystem för överordnad styrning av samtliga processer i stålverket innefattande ljusbågsugn, skänkugn och vakuumugn.  

 

Leveransen bygger på UHT:s nivå 2 plattform UTCAS för utveckling, styrning och optimering av processer och utrustning i stålverk. Som en del i leveransen ingår anpassningar för att stödja Uddeholms tillverkningsprocesser av deras verktygs- och högpresterande stål.

 

Med UTCAS tar Uddeholm ytterligare ett steg mot Industry 4.0 i stålverket och får tillgång till en modern och skalbar plattform med stöd för framtidens allt mer automatiserade och uppkopplade produktion.

Leveransen ger dessutom ett avancerat verktyg för fortsatt processutveckling. Det nya systemet är planerat att tas i drift under första kvartalet 2020.

Uvån Hagfors Teknologi AB (UHT) är en svensk teknikleverantör.