Sandvik slutför förvärvet av Summerill Tube Corporation

Bild: Summerill Tube Corporation

Sandvik har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av Summerill Tube Corporation, en tillverkare av avancerade rör och som sedan 1892 levererat sömlösa och svetsade rör, både rostfria och nickellegerade, till krävande industrier såsom flyg, transport och kemi.

 

Summerill Tube Corporation har sitt huvudkontor i Pennsylvania, USA, och under 2018 genererade bolaget intäkter om cirka 100 miljoner kronor med 45 anställda.