SGU summerar 2019: Ädelmetaller rusade – batterimetaller rasade

Foto: Boliden

SGU har summerat utvecklingen av metallpriserna under 2019. Medan priserna på ädelmetaller och järnmalm steg under 2019 såg det sämre ut för batterimetaller som litium, kobolt och vanadin som sjönk.

Mer blandad är bilden för basmetaller, där priset på nickel och koppar gick upp medan värdet på värdet på bly och zink sjönk.

Raset för batterimetaller kan verka märkligt med tanke på den förutspådda elbilsboomen. Den som som sägs driva upp efterfrågan efter metaller som kobolt, litium och vanadin - men dessa metaller har sjunkit med så mycket som 30, 33 respektive 60 procent 2019. En delförklaring är att elbilsförsäljningen inte tagit den fart man väntat sig. Det är åtminstone huvudorsaken till litiumprisets kräftgång. När det gäller de andra batterimetallerna är bilden mer komplex och SGU listar följande möjliga orsaker till prisnedgångarna: ”minskande subventioner, substitut, ökat utbud, minskad lagerhållning och handelskrig”.

Till exempel används vanadin i huvudsak som en förstärkande legering till stål, och prisuppnedgången på metallen hänger samman med en tidigare prisuppgång.  Då priset på vanadin klättrade till toppnivåer 2018 började kinesiska tillverkare av armeringsjärn se sig om efter billigare alternativ till vanadin. Följden blev att vanadin substituerades av niob och titan och priset dök.