Zinkgruvan Mining får fristående mobilnät

Foto: Telia

48 kilometer transportvägar och tunnlar kommer kunna vara helt mobilt självförsörjande till ett djup på 1300 meter, oberoende av Telias ordinarie nät, funktioner och teknik ovan jord.

Det är målet med Telias nya affär med Zinkgruvan Mining. Enligt Telia har mobilnätet mycket hög prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet och blir en plattform för digitalisering och effektivisering av Zinkgruvan Minings verksamhet.

- För att kunna verka så säkert och effektivt som möjligt vill vi i större utsträckning automatisera och fjärrstyra produktionen. För att detta ska vara möjligt krävs hög kapacitet, tillgänglighet och ett kommunikationsnät som absolut inte får ligga nere. Samtidigt får vi en digital plattform med flexibla lösningar som möter förändringstakten i vårt företag, säger Zinkgruvan Minings VD Staffan Sandström.

Mobilnätet ska bland annat möjliggöra IoT-lösningar, Push-to-talk för kommunikation nere i gruvan samt fjärrstyrning av maskiner.

Lösningen bygger på dedicerad kapacitet från licensierade 4G-frekvenser som är redo att skalas upp till 5G för framtida behov.

– Vi är glada att tillsammans med Zinkgruvan Mining få lansera Sveriges första dedicerade mobilnät för autonom produktion. Med ett kundanpassat mobilnät möjliggörs automatisering och hantering av massiva datamängder med en garanterad uppkoppling för kritiska applikationer. Denna tjänst är ett viktigt steg för oss att skapa nya värden för industrisektorn och ett steg mot 5G, säger Anna Rydergren, chef för företagsaffären, Telia Sverige.