Epiroc flyttar tillverkning från Italien till Indien

Foto: Epiroc

Epiroc kommer att konsolidera tillverkningen av utrustning för blockstensindustrin till Indien för att öka effektiviteten. Detta innebär att tillverkningen i Italien kommer att stängas.

Flytten kommer att placera utvecklingen och tillverkningen mitt i den starka och växande blockstensmarknaden i Indien, skriver Epiroc i ett pressmeddelande. Detta ska underlätta en solid och effektiv utveckling av produkterbjudandet och förkortar ledtiden. Verksamheten vid Epiroc Stonetec i Bagnolo, Italien, som har cirka 40 anställda, kommer att stängas i mitten av 2020.

– Vi beklagar att detta kommer att påverka en del av våra kollegor i Italien, men denna åtgärd är nödvändig för att Epiroc ska fortsätta vara stark och flexibel i framtiden. Indien är en stor och växande marknad för blockstensindustrin och där kan vi dra nytta av en redan fullt fungerande infrastruktur för produktion, inköp och logistik, säger Helena Hedblom, gruv- och infrastrukturchef på Epiroc.

Blocksten omfattar naturstenar som vanligtvis utvinns från stenbrott och som trimmas till specifika storlekar eller former. Slutprodukten hamnar i till exempel köksbänkar, stenplattor och gravstenar.