Arcelor Mittals övertagande av Ilva dras i långbänk

Foto: Arcelor Mittal

Arcelor Mittals övertagande av Ilva, en italiensk ståltillverkare som driver ett av Europas största stålverk, ser ut att ha hamnat i långbänk. En italiensk domstol har nyligen beslutat att bevilja förvaltarna av Ilva en tidsfrist på 14 månader för att utföra arbeten på att säkra driften av en masugn.

Genom det beslutet kommer den italienska regeringen och ArcelorMittal kunna fortsätta förhandla om Ilvas framtid, vars stålverk i Taranto anses vara ett av de mest förorenande i Europa och orsaken till att Arcelor Mittal ville dra sig ur affären. Enligt en ny plan för Ilva ska nu stålverken uppgraderas och gröna energilösningar införas. För att rädda så många som möjligt av de 11 000 arbetstillfällena har den italienska regeringen gått med på att ta på sig en del av investeringarna.

Källa: L'Usine Nouvelle