Växande intresse för uran i Australien

Uranbrytning i öppet dagbrott. Foto: Geomartin/Wikimedia Commons

Trots att Australien sitter på några av de största uranreserverna i världen har instabila priser och statliga regleringar satt hämsko för uranbrytning i landet att nå sin fulla potential.

Men nu börjar gruvbolagen tro på ljusare tider då efterfrågan på uran ökar och lagren sjunker. Den prognosen kommer från data- och analysföretaget Global Data, vars gruvteknikexpert Scarlett Evans säger:

– Den globala uranmarknaden har varit relativt osäker de senaste åren. En ny rapport släppt av World Nuclear Association (WNA) säger att en övermättad marknad lett till generella produktionsneddragningar och den har krympt globalt från 62 200 ton 2016 till 53 500 ton 2018. Priserna har också fallit från ett snitt i januari 2019 på 28,90 dollar per pund till 25,30 dollar per pund i augusti.

– Men samma rapport fann att förändringar i världspolitiken markerar ett pånyttfött positivt intresse för materialet, ett skifte som många hoppas ska ge återklang i Australien.

Australien har ingen egen kärnkraft utan all uran går på export och det finns ett grundmurat stöd i opinionen ända sedan 1970-talet för fortsatt uranbrytning och -export, enligt Evans. Evans säger sig också märka tecken på skifte i opinionen när det gäller kärnkraft, där fler och fler ser fördelar med energikällan.